بیست و ششمین کنگره سالانه علمی پروتز دندان

حضور متفاوت شرکت نت تهران (بازرگانی) در بیست و ششمین کنگره علمی سالانه پروتز دندان در هتل المپیک تهران