هفدهمین کنگره انجمن علمی پریودنتولوژی

برنامه های متنوع روز اول كنگره هفدهم انجمن پريودنتولوژی ايران:
چهارشنبه ٢٦ مهر ٩٦ با ١٤ سخنرانی در صبح و عصر در دو سالن اصلی و هگمتانه ميزبان شما عزيزان خواهيم بود.
سخنرانان سرشناسی چون Dr Shapoff  ،Dr Lee ،Dr Elaskary  در اين روز به سخنرانی خواهند پرداخت. 
در روز اول كنگره برنامه ويژه dr Shapoff از امريكا پيرامون استراتژی های جديد در بازسازی سافت و هارد تيشو اطراف ايمپلنت برقرار ميباشد. در همين روز دو كارگاه مفيد "بازسازی پريو - پروتزی" و "آموزش اصول بخيه"  نيز برگزار خواهد شد. همچنین ٢ ارائه جراحی زنده در سالن های هگمتانه و پارسه  نيز برقرار انجام خواهد شد.                             

برنامه های متنوع روز دوم هفدهمين كنگره انجمن پريودنتولوژی ايران:
١٩ سخنرانی در ٢ سالن اصلی و هگمتانه برگزار خواهد شد و سخنرانانی چون Dr Griffin ( USA) ،Dr Jepsen ،Dr Frentzen ،Dr Hu Chu سخنرانی خواهند کرد.
در همين روز دو برنامه ويژه از Dr Elaskary پيرامون "Soft tissue graft" و برنامه ويژه دكتر فرنزن با عنوان "جنبه های آنتی ميكروبيال ليزر در پريودنتيكس" را خواهيم داشت.
همچنین سه كارگاه ويژه با عناوين Cbct dis interpretation ،Bio material selections ،Office management secrets برگزار خواهد شد. در همين روز يك جراحی زنده ساعت ١١ صبح برگزار می گردد و پنل ويژه پژوهش های برتر با ١٢ عنوان پژوهش جديد در سالن حافظ برقرار خواهد بود.