هفدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پروستودنتیست های ایران

هفدهمین کنگره
انجمن پروستودونتیست های ایران
 نگرش نوین بر لبخند
5 تا 8 دی ماه 1396 ،برج میلاد تهران

شرکت نت تهران از همراهان خود دعوت می نماید تا از غرفه این شرکت در سالن C دیدن فرمایند.
معرفی کامپوزیت های جدید شرکت نت تهران، برای اولین بار در کنگره پروتز.

منتظر دیدار شما هستیم