پودر ترمیمی نوریتـاکه

Add-On Porcelain

معرفی

پودرهای ترمیمی Add-On  نوریتاکه، برای ترمیم پرسلن و جبران کمبود پودرگذاری بعد از مرحله گلیز مورد استفاده قرار می گیرند. پودرهای ترمیمی نوریتاکه دارای 2 نوع می باشند :

AD-B : برای ترمیم در  قسمت های بادی
AD-T : برای ترمیم در  قسمت های ترنسلوسنتی

جدول مشخصات

انوع
بسته بندی
مایع مخصوص
سیستم
درجه پخت
ترمیم قسمت بادی
ترمیم قسمت انسیزال و ترنسلوسنت
10 گرمی
ES Liquid
PFM
طبق فایل راهنما

تصاویر جزئیات

Add-On Porcelain
Add-On Porcelain
Add-On Porcelain
Add-On Porcelain

دریافت کاتالوگ

برای دریافت کاتالوگ محصولات نت تهران، بر روی لینک روبرو کلیک کنید.

کاتالوگ محصول Add-On Porcelain

محصولات مرتبط

Translucent Powder

Translucent Powder

Luster Translucent

Luster Translucent

Glaze Powder

Glaze Powder

CZR Add-On Porcelain

CZR Add-On Porcelain