پودر ترمیمی زیرکونیا نوریتـاکه

CZR Add-On Porcelain

معرفی

پودرهای ترمیمی Add-On  نوریتاکه، برای ترمیم پرسلن زیرکونیا و جبران کمبود پودرگذاری بعد از مرحله گلیز مورد استفاده قرار می گیرند. پودرهای ترمیمی نوریتاکه دارای 2 نوع می باشند :

AD-B : برای ترمیم در  قسمت های بادی
AD-T : برای ترمیم در  قسمت های ترنسلوسنتی

جدول مشخصات

انوع
بسته بندی
مایع مخصوص
سیستم
درجه پخت
ترمیم قسمت بادی
ترمیم قسمت انسیزال و ترنسلوسنت
10 گرمی
ES Liquid
زیرکونیا
طبق فایل راهنما

تصاویر جزئیات

CZR Add-On Porcelain
CZR Add-On Porcelain
CZR Add-On Porcelain
CZR Add-On Porcelain

دریافت کاتالوگ

برای دریافت کاتالوگ محصولات نت تهران، بر روی لینک روبرو کلیک کنید.

کاتالوگ محصول CZR Add-On Porcelain

محصولات مرتبط

Luster Translucent

Luster Translucent

CZR Luster Translucent

CZR Luster Translucent

Glaze Powder

Glaze Powder

Add-On Porcelain

Add-On Porcelain