درباره ما

#

بازرگانی ناصر اعتمادی اردکانی با نام تجاری ‏NET (Nasser Etemadi Trading Co.) ‎ در زمینه واردات مواد، ‏تجهیزاتدندانپزشکیو دندانسازی فعالیت می نماید. از محصولات وارداتی این شرکت می توان به محصولات ‏ارتودنسی، لابراتواری، جراحی و عمومی اشاره نمود.‏ شرکت نت تهران با بیش از 25 نمایندگی انحصاری از معتبرترین کمپانی های بین المللی دندانپزشکی اروپا ، آمریکا ‏و آسیا تمام تلاش خود را در خدمت رسانی بهتر به افراد جامعه دندانپزشکی و دندانسازی با در نظر گرفتن وضعیت ‏بازار مصرف کشور ادامه خواهد داد.‏ بازرگانی ناصر اعتمادی اردکانی با نام تجاری ‏NET (Nasser Etemadi Trading Co.) ‎ در زمینه واردات مواد، ‏تجهیزاتدندانپزشکیو دندانسازی فعالیت می نماید. از محصولات وارداتی این شرکت می توان به محصولات ‏ارتودنسی، لابراتواری، جراحی و عمومی اشاره نمود.‏ شرکت نت تهران با بیش از 25 نمایندگی انحصاری از معتبرترین کمپانی های بین المللی دندانپزشکی اروپا ، آمریکا ‏و آسیا تمام تلاش خود را در خدمت رسانی بهتر به افراد جامعه دندانپزشکی و دندانسازی با در نظر گرفتن وضعیت ‏بازار مصرف کشور ادامه خواهد داد.‏