Hinrichs

شرکت هنریش در سال 1888 توسط ارنست هنریش (Ernst Hinrichs) در آلمان پایه گذاری شد. زمینه فعالیت این شرکت در تولید مواد قالب سازی برای مدل های گچی است. اولین مدل گچی توسط دندانپزشکی به نام کونز (Dr. Kuhns) ساخته شد. استقبال مثبتی که از این مدل گچی شد، پایه و اساس شرکت هنریش را شکل داد.
شرکت هنریش با تولید مواد قالب سازی با کیفیت، پیشگام این صنعت است و بهترین مواد را با توجه به نیاز بازار و خواص شیمیایی و فیزیکی مورد نیاز تولید می کند.
تمام کارکنان این شرکت به منظور ارائه خدمات حرفه ای به مشتریان، از اطلاعات کامل برخوردارند چرا که سیاست این شرکت بر این امر قرار گرفته است که مهمترین قدم  در یک همکاری موفق ارائه خدمات حرفه ای و کامل است.


ERNST HINRICHS Dental GmbH   Borsigstr. 1, D-38644 Goslar
Phone: +49 (0) 53 21 - 5 06 24 - 25   Fax: +49 (0) 53 21 - 5 08 81
Web: www.hinrichs-dental.de E-Mail: info@hinrichs-dental.de

لینک مربوطه: مشاهده
هنریش